Bouwen en inrichten voor mensen met Dementie

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen. Over de exacte aantallen verschillen de meningen van de wettenschapers sterkt.

Door dementie zijn een aantal hersenfuncties niet of onvoldoende werkzaam.

Mensen met dementie kunnen bijvoorbeeld niet meer voldoende analytisch denken en reageren veel meer intuïtief. Door de omgeving van deze mensen aan te passen aan hun intuïtieve reacties worden ze als het ware uitgenodigd om te handelen zonder dat ze er over na hoeven denken.

Bij mensen met dementie komt veel agressie voor. Vaak komt de agressie voort uit een angst. Een angst waarbij de omgeving niet begrepen wordt. In een angstige situatie kennen wij primair twee reactie mogelijkheden: vluchten of vechten. Vluchtende mensen kruipen het liefst weg in een hoekje en vechtende mensen worden vaak verbaal of fysiek agressief.

Door “fouten” in de bouw en inrichting begrijpen mensen met dementie de omgeving niet. Er is geen sprake van rust en eenvoud in de woonomgeving waardoor ‘probleem’ gedrag als vluchten of vechten kan ontstaan.

Het bouwen en inrichten van woningen voor mensen met dementie is voor iedereen een win-win situatie.. De nadruk wordt gelegd op duidelijkheid, herkenbaarheid, omhulling en afbakening.

Als de bouw en inrichting aansluit bij de beleving van mensen met dementie, dan kunnen zij makkelijker intuïtief handelen, zij blijven langer zelfstandig functioneren en de kwaliteit van hun leven verbetert zichtbaar. Hiermee neemt tegelijkertijd de zorg zwaarte af.

De praktijk leert dat het ontwerpen en inrichten van gebouwen een vak apart is. Vaak merk ik op dat door anders te kijken naar de omgeving vaak mooie resultaten ontstaan zonder dat het direct meer geld kost.

Ik ben de spil tussen de harde bouw en de inrichting van een woning enerzijds en de mogelijkheden en beleving vanuit de mens anderzijds.

Uit ervaring weet ik dat dit verrassende positieve resultaten geeft. Ik deel deze casussen graag met u:

Een dementerende man werd elke dag naar de dagbestedingsgroep gebracht. Iedere volgende dag werd het moeilijker om hem mee te nemen. Halverwege de gang schreeuwde hij het vaak uit dat hij niet mee wilde, zijn lopen verslechterde ook. Wat bleek nu bij analyse: halverwege de gang was een groot zwart vlak waar hij over heen moest. In zijn beleving was dit een diep gat, hij was dus heel bang om hier in te vallen. De huiskamer kon ook via een andere gang bereikt worden. Door het nemen van deze route ging het lopen vele malen beter, de ondersteuning en begeleiding werd ontspannener en kostte aanzienlijk minder energie.

Bij een instelling waar ik advies mocht geven ontmoette ik een mevrouw die de hele dag onrustig over de gang liep, niets kon haar stoppen, ze werd steeds magerder, ze vond geen rust om te zitten en te eten. Bij het interview met haar familie kwam naar voren dat ze erg van de natuur en vogels hield. Naar aanleiding van mijn advies is op de gang voor haar een belevingsruimte met bewegende vogels en vogelgeluiden gemaakt. Haar aandacht werd getrokken en mevrouw werd uitgenodigd om er naar te kijken, hierdoor ging ze af en toe even zitten. Je zag haar fysieke conditie verbeteren doordat ze meer rust kreeg. en tijdens deze rustmomenten weer ging eten.

Laten we in gesprek gaan en samen slimme aanpassingen creëren die tot verrassende en prachtige resultaten leiden!

Voor meer informatie: www.dementierealist.nl

Dementierealist is onderdeel van Hijlkje, anders wonen