Home

 

Start-85Mijn naam is Hijlkje Lootsma. Na mijn werkzaamheden als ergotherapeut in onder andere een verpleeghuis, een ziekenhuis en een Mytylschool heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven als adviseur in de revalidatietechniek. In eerste instantie heb ik met name zit- en houdingsadviezen gegeven voor individuele voorzieningen zoals scootmobielen en rolstoelen. Ik ben begonnen met adviseren in de Wmo, daarna binnen de AWBZ (nu de WLZ).

Al vrij snel heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid, ik ben mij gaan richten op projectmatige advisering over het inrichten van ruimtes in AWBZ zorginstellingen. Daarnaast gaf ik aanbevelingen over het onderhoud van voorzieningen en het maken van investeringsplannen. Ik ben nauw betrokken geweest bij de complete bouw en inrichting van AWBZ zorginstelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Tijdens mijn loopbaan heb ik mij altijd met plezier ingezet in het ondersteunen van mensen die op welke manier dan ook zorg nodig hebben. Ik zal mij daar altijd voor blijven inzetten!

Door de jaren heen heb ik me steeds meer gericht op de bouw en inrichting van woningen.

Het valt mij op dat er veel woningen ingericht zijn voor mensen met beperkingen die nog beter zouden kunnen aansluiten bij de beleving en de mogelijkheden van de bewoners.

Ik vind het prachtig en indrukwekkend als ik voorbeelden zie van een bouw en inrichting van een woning die aansluit bij de bewoners. Ik zie dan daadwerkelijk dat hun levensvreugde toeneemt.

Om de inrichting van woningen te verbeteren ben ik me steeds meer gaan richten op de beleving en mogelijkheden van mensen met een fysieke beperking en mensen met dementie. Het samen met de bewoner en hun omgeving ontwerpen van hun eigen leefomgeving biedt zoveel kansen. Kansen die bijdragen aan grote positieve veranderingen in de mogelijkheden van de bewoners.

Zowel op individueel niveau als op groepsniveau kun je samen met bewoners van een zorginstelling heel veel bereiken, zodat de positieve gemoedsstemming van de mensen zichtbaar toeneemt.